Arch Linux боюнча ClamAV кантип орнотуу керек

Arch Linux боюнча ClamAV кантип орнотуу керек

ClamAV – вирустарды, трояндарды, кесепеттүү программаларды, жарнамалык программаларды, руткиттерди жана башка зыяндуу коркунучтарды камтыган зыяндуу программалык камсыздоонун көптөгөн түрлөрүн аныктаган ачык булактуу жана акысыз антивирус инструменттери.

Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossa боюнча ClamAV кантип орнотуу керек

Ubuntu 20.04 LTS боюнча ClamAV кантип орнотуу керек

ClamAV – бул вирустарды, трояндарды, кесепеттүү программаларды, жарнамалык программаларды, руткиттерди жана башка зыяндуу программалардын көптөгөн түрлөрүн аныктоого жөндөмдүү ачык булактуу жана акысыз антивирустук программалык курал.

Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish боюнча ClamAV кантип орнотуу керек

Ubuntu 22.04 LTS боюнча ClamAV кантип орнотуу керек

ClamAV – бул вирустарды, трояндарды, кесепеттүү программаларды, жарнамалык программаларды, руткиттерди жана башка зыяндуу программалардын көптөгөн түрлөрүн аныктоого жөндөмдүү ачык булактуу жана акысыз антивирустук программалык курал.

Fedora 35ке ClamAV кантип орнотуу керек

Fedora Linux 35ке ClamAV орнотуңуз

ClamAV – бул вирустарды, трояндарды, кесепеттүү программаларды, жарнамалык программаларды, руткиттерди жана башка зыяндуу программаларды камтыган зыяндуу программалардын көптөгөн түрлөрүн аныктоого жөндөмдүү ачык булактуу жана акысыз антивирустук программалык курал.

AlmaLinux 8де ClamAVди кантип орнотуу жана колдонуу керек

AlmaLinux 8де ClamAVди кантип орнотуу жана колдонуу керек

ClamAV – бул вирустарды, трояндарды, кесепеттүү программаларды, жарнамалык программаларды, руткиттерди жана башка зыяндуу программаларды камтыган зыяндуу программалардын көптөгөн түрлөрүн аныктоого жөндөмдүү ачык булактуу жана акысыз антивирустук программалык курал.

Rocky Linux 8де ClamAVди кантип орнотуу жана колдонуу керек

Rocky Linux 8де ClamAVди кантип орнотуу жана колдонуу керек

ClamAV – бул вирустарды, трояндарды, кесепеттүү программаларды, жарнамалык программаларды, руткиттерди жана башка зыяндуу программалардын көптөгөн түрлөрүн аныктоого жөндөмдүү ачык булактуу жана акысыз антивирустук программалык курал.