Ubuntu 20.04 LTS Focal Fossaга Golang (Go) кантип орнотуу керек

Ubuntu 20.04 LTSге Go (Голанг) компиляторун кантип орнотуу керек

Go, же Golang – бул Google жараткан ачык булактуу программалоо тили. Ал статикалык түрдө терилген жана компиляцияланган машина кодунун бинарын чыгарат, ал эми go тили - а

Ubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish боюнча Голанг кантип орнотуу керек

Ubuntu 22.04 LTSге Go (Голанг) компиляторун кантип орнотуу керек

Go, же Golang, Google жараткан ачык булактуу программалоо тили. Ал статикалык түрдө терилген жана компиляцияланган машина кодунун бинарын чыгарат, ал эми go тили - а

Ubuntu 22.04 LTS боюнча CMake кантип орнотуу керек

Ubuntu 22.04 LTS боюнча CMake кантип орнотуу керек

CMake - бул түпнуска чөйрөлөрдү курууга, таңгычтарды генерациялоого жана ыктыярдуу айкалыштарда аткарылуучу файлдарды курууга арналган акысыз, ачык булактуу, кайчылаш платформа компилятору. CMake улам популярдуу болуп саналат

CMakeди Fedora Linux 35ке орнотуңуз

CMakeди Fedora Linux 35ке орнотуңуз

CMake - бул түпнуска чөйрөлөрдү курууга, орогучтарды жаратууга, ыктыярдуу айкалыштарда аткарылуучу файлдарды курууга арналган акысыз, ачык булактуу жана кайчылаш платформа компилятору. CMake анын аркасында популярдуу

CMakeди Debian 11 Bullseyeге орнотуңуз

CMakeди Debian 11 Bullseyeге орнотуңуз

CMake - бул түпнуска чөйрөлөрдү курууга, орогучтарды жаратууга, ыктыярдуу айкалыштарда аткарылуучу файлдарды курууга арналган акысыз, ачык булактуу жана кайчылаш платформа компилятору. CMake улам популярдуу болуп саналат

Ubuntu 20.04 LTS боюнча CMake орнотуңуз

Ubuntu 20.04 LTS боюнча CMake орнотуңуз

CMake - бул түпнуска чөйрөлөрдү курууга, орогучтарды жаратууга, ыктыярдуу айкалыштарда аткарылуучу файлдарды курууга арналган акысыз, ачык булактуу жана кайчылаш платформа компилятору. CMake улам популярдуу болуп саналат